کاربردهای پیامک صوتی

تبلیغاتی وسیعتر با ارسال پیام به شماره های ثابت
تبلیغ در یک منطقه خاص ( یا یک صنف خاص )
ایجاد واحد خدمات پس از فروش صوتی
ارسال پیامک صوتی در مناسبت‌های خاص برای مشتریان
برندسازی صوتی
نظرسنجی صوتی