قابلیت های پیامک صوتی

فهرست کوتاهی از قابلیت های پیامک صوتی صبح وصال

ارسال پیامک صوتی به شماره های تکی و ارسال گروهی
ارسال پیامک صوتی هدفمند منطقه ای
ارسال پیامک صوتی در زمان دلخواه و در آینده
ارسال پیامک صوتی همزمان به شماره های ثابت و همراه
تعرفه ثابت ( برای تلفن ثابت و همراه )
مدیریت کامل سامانه با در اختیار داشتن تمامی امکانات
گزارش دهی هوشمند کامل اعلام وضعیت تمامی
ذخیره شماره گروه ها و مخاطبان در دفترچه تلفن
امکان ضبط صدا و پیام دلخواه شما
بازگشت اعتبار پیام های ناموفق و عدم پاسخگویی
یادآور زمان سررسید و تاریخ های مهم