پیامک صوتی

پیامک صوتی روش نوینی جهت معرفی محصولات و خدمات شما به مشتریان است. اگر در فکر راه اندازی سرویسی هستید که بیشترین تاثیر را بر روی مخاطبین خود بگذارید، می توانید روی سرویس پیامک صوتی حساب باز کنید.

  • بدون توجه به مسدود کردن شماره های تبلیغاتی
  • ارسال پیام با احساس و همراه با موسیقی و نوای مدنظر
  • قابلیت برنامه نویسی و استفاده مجدد از سرویس در نرم افزارهای شما
  • تاثیرگذاری حداقل 4 برابر نسبت به پیام متنی
  • تبریک های مناسبتی را با صدای خودتان ارسال کنید !
  • هزینه ارسال به مخاطبین ثابت و همراه یکسان می باشد.
  • امکان همکاری با صبح وصال تحت نام تجاری خودتان