شماره اختصاصی

همان دقتی که در زمان انتخاب شماره سیم کارتتان به خرج می دهید لازم است تا در هنگام شماره سامانه پیامک خود به یک شماره مناسب دست یابید. این شماره، عملا کد شناسایی شما در میان مشتریان و دریافت کنندگان پیام هایتان می باشد.
شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامک عموما دو نوع شماره در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، شماره عمومی و اختصاصی. شماره عمومی شماره ای است که همه مشتریان در اختیار دارند و شماره اختصاصی تنها در اختیار یک مشتری قرار می گیرد. در سامانه پیامک صبح مشتریان تنها می توانند شماره اختصاصی داشته باشند و شماره عمومی ( مشترک ) ارائه نمی گردد.

index
تمامی شماره های اختصاصی که در پنلهای تحت وب استفاده می شوند با یکی از سرشاخه های 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، 021 ، و یا 9000 آغاز می گردند، شرکت صبح وصال در حال حاضر شماره هایی با پیش شماره 1000، 3000 و 50001 ارائه می نماید که در آینده سرشماره های دیگری نیز اضافه می گردند.
هرکدام از پیش شماره های مشخص شده توسط یک اپراتور مشخص ارائه می گردد و سیاست فروش و تعیین شماره ها در هر اپراتور منحصر به خود آن اپراتور می باشد. به عنوان مثال شما برای انتخاب شماره 10 با پیش شماره 3000، می بایست از میان رنج شماره های 8 رقمی موجود یک شماره 10 رقمی انتخاب نمایید ولی در اپراتور 1000 و 50001 مستقیما می توانید شماره 10 رقمی خود را بدون در نظر گرفتن ارقام قبلی و بعدی انتخاب نمایید.
البته لازم به ذکر است که رند بودن یا نبودن شماره، هیچ ارتباطی با سرعت ارسال یا دقت در رسیدن پیامک ها ندارد و همگی شماره ها از یک قانون برای ارسال و دریافت پیامک استفاده می نمایند.

برای اینکه در خاطره مخاطبتان بمانید، بهتر است شماره رند انتخاب نمایید…